Typy kurzů

HAMPSON CAMP

Výuka anglické konverzace způsobem, který zaujme i náctilété.

Camp je zážitkový týdenní prázdninový kurz, který byl navržen speciálně pro dopívající děti (12-18 let), Hlavním cílem tohoto kurzu je ukázat mladým lidem, že i intenzivní učení může být zábavné. Týden prožitý v angličtině přinese zejména masivní rozvoj slovní zásoby a viditelně zlepší komunikační schopnosti v cizím jazyce. Kurz je nabízen ve všech stupních pokročilosti.

Součástí kurzu je i zajímavý program plný her, projektů, sportu i tvůrčích činností.

I tento program je však veden v angličtině. Kromě britských učebnic jsou v kurzech používány tematické a aktuální učební pomůcky a materiály. Kurz plně respektuje specifika věkové kategorie cílové skupiny. Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, probíhá po celou dobu pobytu v co největší míře v angličtině.

Camp není tábor s angličtinou, ale velmi intenzivní konverzační výuka angličtiny od probuzení do usnutí. Procvičuje gramatiku a jazykové dovednosti na základě materiálů, které jsou blízké skutečnému životu dospívajících, a to za maximálního využití zábavných prvků.

Otevřené kurzy pro rezervaci.

MATRIX

Jiná realita vzdělávání pro maturanty a studenty vysokých škol.

Kurz Matrix to je na jeden týden svět angličtiny pro středoškoláky před maturitou a vysokoškoláky (varianta Premium). Intenzivní výuka na pozadí obvyklých maturitních (resp. zkouškových u varianty Premium) je v něm citlivě kombinována s oblíbenými prázdninovými činnostmi mladých lidí, které budou pochopitelně prožívat v angličtině. Matrix je učení, za které vám budou vaše děti vděčné.

Maturanti jsou na kurzu seznámeni se základní strukturou maturitní zkoušky z anglického jazyka a systematicky rozvíjejí jazykové dovednosti, které jsou nutné pro její úspěšné absolvování. Zároveň průběžně opakují gramatiku, která je zahrnuta do úrovně maturitní zkoušky. Velký důraz však je kladen i na rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností.

Studenti, kteří už mají maturitní zkoušku za sebou, projdou praktickou přípravou na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, která však je citlivě kombinována s rozvojem obecné angličtiny a jazykových dovedností. To znamená, že hlavním cílem zde není pouze zvládnout nějaký test, ale především opravdu zdokonalit svou angličtinu.

Součástí kurzu jsou i aktivity šité na míru mladým studentům – jako jsou projekty, hry, sportovní činnosti, tvůrčí činnosti, hudba, film. I ty jsou však vedeny výhradně v angličtině. Studenti stráví týden mezi svými vrstevníky a pod vedením profesionálních lektorů. Kurz Matrix má podobnou strukturu, časový program i značnou intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši dospělí posluchači z týdenních kurzů, respektuje však specifika věkové kategorie cílové skupiny.

Otevřené kurzy pro rezervaci.

HAND IN HAND

Ruku v ruce s angličtinou i vlastními dětmi.

Nacházíte jen obtížně čas jak na angličtinu, tak na svoje děti od osmi let? Přijeďte společně do Institutu pro zrychlené učení Hampson na víkend. Série kurzů Hand in Hand je pro vás ideální kombinace – angličtina a společné zážitky s dětmi. Strávíte zde společně příjemný víkend a budete se jak vy, tak vaše děti učit anglicky. Konverzační kurzy, které začínají vždy v pátek a končí v neděli večer, prospějí vám, vašim dětem i vaší angličtině.

Hand in Hand je speciální víkendový konverzační kurz pro rodiče s dětmi od osmi let. Jeho hlavním cílem je rozvoj slovní zásoby a zvýšení sebevědomí v používání jazyka jak u dospělých, tak u dětí.

Kurzy mají stejnou intenzitou jako naše systematické kurzy, výuka dětí je přizpůsobena jejich věku. Kurz je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Posluchači jsou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

Program každého kurzu je svým způsobem originál a je přizpůsobován konkrétnímu (věkovému i pokročilostnímu) složení účastníků tak, aby si každý odnesl maximum.

V těchto kurzech je dán mnohem širší prostor pro zábavné prvky, důraz je vždy kladen na hlavní cíl, jímž je vždy intenzivní výuka angličtiny.

Otevřené kurzy pro rezervaci.