Camp Elementary

Jul
31

Tak trochu zábavnější výuka anglické konverzace pro teenagery od 12ti (Začátečníci II.)

Hlavním cílem tohoto kurzu je ukázat dospívajícím dětem, že i intenzivní učení může být zábavné. Týden prožitý v angličtině přinese zejména masivní rozvoj slovní zásoby a viditelně zlepší komunikační schopnosti v angličtině. Kromě moderních učebnic Next Move a Gold Experience jsou v kurzech používány podnětné doplňkové materiály. Za zvýhodněnou cenu je poskytována velmi intenzivní konverzační výuka angličtiny od probuzení do usnutí a individuální péče o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na pět účastníků) obdobně jak v kurzech pro dospělé. Výuku zábavnou formou si i vaše děti zamilují.

“Camp” je speciální týdenní prázdninový kurz s podobnou strukturou, časovým programem i značnou intenzitou jako naše systematické týdenní kurzy. Liší se v několika bodech:

1) Kurz je navržen specielně pro dospívající děti (11-18 let), čemuž je přizpůsoben program, speciální učebnice pro tuto věkovou kategorii a stanovena zvýhodněná cena.

2) “Camp” je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou organizovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

3) Součástí kurzu bude i zajímavý program plný her, projektů, sportu i tvůrčích činností. I tento program je však veden v angličtině.

4) Kurz procvičuje gramatiku a jazykové dovednosti na základě materiálů, které jsou blízké skutečnému životu dospívajících, a to za maximálního využití zábavných prvků.

5) Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, probíhá po celou dobu pobytu v co největší míře v angličtině.

6) Výuka je založena na učebnicích “Next Move ” a “Gold Experience” a hlavním cílem kurzu je rozvoj slovní zásoby a nabytí sebevědomí v jejím používání. Kromě učebnic jsou v kurzech používány tematické učební pomůcky a materiály.

7) Kurz plně respektuje specifika věkové kategorie cílové skupiny.

“Camp” poskytne vašim dospívajícím dětem:

 • velmi intenzivní konverzační výuku angličtiny od probuzení do usnutí
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na pět účastníků)
 • výuku zábavnou formou, v relaxovaném stavu
 • smysluplně strávený prázdninový týden, na který se nezapomíná

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Camp Elementary
 • Kód kurzu: B3520
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 10. – 17. července 2020
 • První hodina: v pátek 10. července 2020 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 17. července 2020
 • Cena: 12 000,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování a plnou penzi.

Top