Young Camp

Jul
3

Tak trochu zábavnější výuka anglické konverzace pro děti od 10 let (Začátečníci II.)

Učení může být dobrodružstvím! Our Discovery Island je unikátní kurz, jehož součástí je online svět, hra, která tematicky přímo navazuje na příběh učebnice. Děti tak mohou rozšířit svoje studium i mimo vyučovací hodinu. Během této online hry dítě prochází s vytvořenou postavičkou a plní jednotlivé úkoly – v angličtině. Dítě si hraje a nenásilnou, přirozenou formou se při tom učí angličtinu. Rodiče i lektoři mohou vidět, jak dítě ve hře postupuje a co všechno se naučilo. Každou úrovní učebnice se prolíná tematický příběh, který je propojen s dalšími doplňky kurzu (videa, on-line hra). Děti se tak stávají součástí daného dobrodružství.

Učebnice rozvíjí kognitivní, emocionální i sociální dovednosti žáků. Systematické a přitom různorodé opakování jazyka vede k jeho rychlejšímu osvojení.

Koncept kurzu zohledňuje přirozenou zvídavost dětí, jejich touhu po úspěchu a velkou kapacitu, se kterou jsou schopny vstřebávat nový jazyk. Kurz využívá na studenta orientovaný přístup, který klade zřetel na rovnocenné poskytnutí podpory a výzvy v učení se.

Obsah hodin a využívané materiály povzbuzují děti k tomu, aby sdílely v hodinách zkušenosti z jejich běžného života. Děti se učí mluvit o sobě a o všem, co je obklopuje. Pestrost materiálů a střídání jednotlivých prvků má zaručit, aby děti udržely pozornost v průběhu celé hodiny a aby pro ně hodiny byly podnětné a pestré. Samozřejmostí je práce s celou skupinou, ale děti pracují i ve dvojicích, či ve skupinkách a učí se tak rozumět nejen lektorovi, ale i jeden druhému. Součástí hodin jsou nejen kvalitní učebnice, ale i kartičky s obrázky, písničky, nejrůznější hry, projekty, pohádky a mnoho dalšího.

Snažíme se, aby se děti anglicky ve velké míře učily pomocí hry. Pokud je to možné, neučíme “o” angličtině, ale vytváříme prostředí, ve kterém děti angličtinu zažívají na vlastní kůži. Seznamování s gramatikou je pojato tak, aby studenti byli schopni rozpoznávat jednotlivé jazykové prvky. Zároveň s tím je rozvíjena schopnost dětí použít tento jazykový prvek v dalších situacích. Dbáme na pravidelné procvičování a opakování, které v ideálním případě přináší ten efekt, že děti jsou skutečně schopny začít “myslet v angličtině”.

Pro veškerou hlavní komunikaci je v našich kurzech používán anglický jazyk. Zároveň je však v případě seznamování s novou aktivitou či v případě potřeby ze strany lektora možnost použití mateřštiny dětí. Naším cílem je nikoliv být svázán pravidly, ale přizpůsobit výuku konkrétní situaci. Za mnoho let praxe máme osvědčeno, že využití mateřštiny dětí je někdy mnohem efektivnější, než frustrace dítěte z nepochopení toho, o co v daný okamžik běží. Zároveň však zastáváme názor, že tam kde je to možné, by angličtina měla být využívána v co největší míře.

V hodinách se snažíme především o budování sebedůvěry v používání cizího jazyka. Naši lektoři jsou lidé laskaví a vstřícní. Nachází k vašim dětem vždy kladný vztah a největší odměnou jim je radost, s kterou se děti jazyk učí. V našich kurzech neznámkujeme. Naše výuka je založena na principu odměny, nikoliv trestu. To vede k vybudování zdravé sebedůvěry a k vytvoření opravdového zájmu o učení se něčemu novému.

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Young Camp
 • Kód kurzu: B3515
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 3. -10. července 2020
 • První hodina: v pátek 3. července 2020 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 10. července 2020
 • Cena: 12 000,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování a plnou penzi.

Top