Young Camp

Jul
3

Tak trochu zábavnější výuka anglické konverzace pro děti od 8, 9 let (Začátečníci I.)

Hlavním cílem tohoto kurzu je ukázat dětem, že i intenzivní učení může být zábavné. Týden prožitý v angličtině přinese zejména masivní rozvoj slovní zásoby a viditelně zlepší komunikační schopnosti v angličtině. Kromě moderních učebnic Our Discovery Island jsou v kurzech používány podnětné doplňkové materiály. Za zvýhodněnou cenu je poskytována velmi intenzivní konverzační výuka angličtiny od probuzení do usnutí a individuální péče o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na pět účastníků) obdobně jak v kurzech pro dospělé. Výuku zábavnou formou si i vaše děti zamilují.

“Young Camp” je speciální týdenní prázdninový kurz s podobnou strukturou, časovým programem i značnou intenzitou jako naše systematické týdenní kurzy. Liší se v několika bodech:

1) Kurz je navržen specielně pro děti (8-11 let), čemuž je přizpůsoben program, speciální učebnice pro tuto věkovou kategorii a stanovena zvýhodněná cena.

2) “Young Camp” je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární slovní zásoby a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou organizovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

3) Součástí kurzu bude i zajímavý program plný her, projektů, sportu i tvůrčích činností. Program je veden v co největší míře v angličtině, ale zároveň bere v potaz věk dětí a jejich jazykové schopnosti.

4) Kurz procvičuje jazykové dovednosti pomocí moderních materiálů a za maximálního využití zábavných prvků.

5) Kurz děti učí jak myslet a komunikovat v cizím jazyce nejen v rámci hodin, ale i v rámci všech ostatních aktivit.

6) Výuka je založena na učebnicích “Our Discovery Island” a hlavním cílem kurzu je rozvoj slovní zásoby a nabytí sebevědomí v jejím používání. Kromě učebnic jsou v kurzech používány tematické učební pomůcky a materiály.

7) Kurz plně respektuje specifika věkové kategorie cílové skupiny.

„Young Camp“ poskytne vašim dětem:

 • velmi intenzivní konverzační výuku angličtiny od probuzení do usnutí
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na pět účastníků)
 • výuku zábavnou formou, v relaxovaném stavu
 • smysluplně strávený prázdninový týden, na který se nezapomíná

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Young Camp
 • Kód kurzu: B3514
 • Pokročilost: Začátečníci I.
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 3. -10. července 2020
 • První hodina: v pátek 3. července 2020 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 10. července 2020
 • Cena: 12 000,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování a plnou penzi.

Top